LOADING

Type to search

Инфографик- препораки за подобрување на работата на парламентарниот надзор

Актуелно ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес За реформите во безбедносно-разузнавачкиот сектор За реформите во безбедносно-разузнавачкиот сектор Инфографик Правда, слобода и безбедност Публикации Работни програми

Инфографик- препораки за подобрување на работата на парламентарниот надзор

Share

Парламентарниот надзор на безбедносните и разузнавачки служби игра клучна улога во контролирање на работатата на безбедносните и разузнавачки служби во Северна Македонија. Сепак, системот за парламентарен надзор претставува правен и институционален лавиринт. Една од главните причини за оваа препрека e неефикасната и неефективна распределба на надзорот на безбедносните и разузнавачки служби меѓу три комисии, бидејќи дел од пратениците се членови и на други комисии. Една друга дилема, дополнително ја разгорува дебатата меѓу стручната јавност, а тоа е бројот на комисии кои треба да се дел од Парламентарниот надзор на безбедносните и разузнавачки служби.Токму затоа, Центарот за Европски стратегии-Евротинк поддржан од Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор – DCAF подготви неколку препораки како дел од активностите за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на програмата за: Реформи во разузнавачкиот сектор во Северна Македонија (2017-2021).

Tags:

Leave a Comment