Këshilli për mbikqyrje qytetare – Infografiku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Këshilli për Mbikqyrje Qytetare (KMQ) i Maqedonisë së Veriut është një organ hibrid, i krijuar për të siguruar mbikqyrje demokratike të zbatimit të ndjekes së komunikimit nga shërbimet e sigurisë dhe inteligjencës. Ky organ i krijuar rishtas është frymëzuar nga modeli kroat i mbikqyrjes qytetare të shërbimeve të sigurisë dhe përbëhet nga përfaqësues të shoqatave qytetare dhe ekspertë të emëruar nga Kuvendi. Pothuajse dy vjet mbas miratimit të Ligjit, është diskutabile vallë krijimi i këtij organi me të vërtetë ka dhënë kontribut pozitiv në përgjegjësinë e sektorit të sigurisë dhe inteligjencës.Kjo është arsyja pse Qendra për strategji Europiane – Eurothink e mbështetur nga Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë – DCAF hartoi një infografik me rekomandime kryesore për përmirësimin e punës të Këshillit të mbikqyrjes qytetare dhe riformimin e sektorit të sigurisë dhe inteligjencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si pjesë e aktiviteteve për përkrahje të sekorit qytetar në suaza të: Programit për reforma në sektorin e inteligjencës (2017-2021).

Eurothink's Vision

The vision of EUROTHINK is to see the Republic of North Macedonia as a developed, democratic and liberal society based on the principles of justice, equality, freedom and prosperity. We see the EU integration process as the best instrument for achieving our vision.

You Might be Interested

Social Media

Our Videos