Инфографик: препораки за парламентарен надзор над разузнувањето и безбедноста?

Евротинк подготви препораки за подобрен цивилен надзор над разузнувањето и безбедносниот сектор. Истите се прикажани во инфографикот подолу.
Инфографик- Совет за граѓански надзор врз безбедносните и разузнавачки служби