Day: д.м.г

SUMMARY FOR THE SCHOOL OF EUROPEAN POLIТICS ORGANIZED BY EUROTHINK – CENTER FOR EUROPEAN STRATEGIES

In the period from February 3 to February 16, 2021, EUROTHINK – Center for European Strategies organized the School of European Politics. The school included three working days and a total of nine presentations. Lecturers were eminent professors and experts from the Republic of North Macedonia and from countries in Southeast Europe—all of whom had …

SUMMARY FOR THE SCHOOL OF EUROPEAN POLIТICS ORGANIZED BY EUROTHINK – CENTER FOR EUROPEAN STRATEGIES Read More »

РЕЗИМЕ ЗА ШКОЛАТА ЗА ЕВРОПСКИ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗИРАНА ОД ЕВРОТИНК – ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКИ СТРАТЕГИИ

Во периодот од 03 до 16 февруари, 2021 година ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии организираше Школа за европска политика. Школата содржеше три циклуси со 9 презентации. Предавачи беа еминентни професори и експерти од Република Северна Македонија и од земји од југоисточна Европа, сите со искуство во евроинтеграцискиот процес од земјите од регионот и од …

РЕЗИМЕ ЗА ШКОЛАТА ЗА ЕВРОПСКИ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗИРАНА ОД ЕВРОТИНК – ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКИ СТРАТЕГИИ Read More »

Scroll to Top