LOADING

Type to search

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ВОЕНОТО РАЗУЗНАВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес За реформите во безбедносно-разузнавачкиот сектор Правда, слобода и безбедност Публикации Работни програми

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА НА ВОЕНОТО РАЗУЗНАВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Share

За време на мир, поимот „воено разузнавање“ за некои можеби претставува контрадикторен термин. Военото разузнавање е постојана проценка на можните ризици кои ја засегаат државната безбедност. Воените и цивилните разузнавачки способности се користат заедно за да го информираат спектарот на политички и воени активности. Генерално, военото разузнавање подразбира прибирање и анализа на информации со цел да им се овозможи на државните воени служби и командантите да донесат клучни одбранбени одлуки. Начинот на кој се извршува ова разузнавање е преку собирање и проценка на податоци од низа извори кои потоа се доставуваат до различни дата бази и до различните донесувачи на одлуки во државата.

Целосниот коментар е достапен за преземање тука.

Tags: