LOADING

Type to search

Анализа на поставеноста, перформансите и предизвиците во работењето на АЕК

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за медиумите - PROformance Watch II Публикации Работни програми

Анализа на поставеноста, перформансите и предизвиците во работењето на АЕК

Share

Ова истражување се прави во рамките на проектот „Мониторинг за ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела АВМУ и АЕК – PROformance watch II. Целта на истражувањето е да даде целосна слика за внатрешните и надворешните предизвици и пречки со кои се соочува Агенцијата во своето досегашно работење, од каде што ќе произлезат и конкретни заклучоци и препораки за нивно надминување и постигнување повисоко ниво на ефикасност, ефективност, транспарентност и успех во иднина.

Tags:

Leave a Comment