LOADING

Type to search

Стратегија на ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии 2020-2024 година

Организациски документи

Стратегија на ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии 2020-2024 година

Share

ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии е невладино, непартиско, непрофитно и секуларно здружение на граѓани, кое го поддржува пристапувањето на Северна Македонија во ЕУ и европеизацијата на општеството преку истражувања и развој на јавни политики засновани на докази, професионална обука и советување, регионална соработка и застапување за промени.

Leave a Comment