ИМА ЛИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА?

mcet-blue-background-small

Oвој труд се осврнува на примената на регулативата за заштита на конкуренцијата, а изнесените заклучоци се обидуваат да ја разрешат дилемата дали постои или не постои политика за заштита на конкуренцијата во Република Македонија.