ШТО СЕ ПРЕГОВАРА?

Процесот на преговори вклучува усвојување на темелните принципи и вредности на ЕУ во функционирањето на државата, усогласување со европското законодавство и прилагодување на функционирањето на националните институциите кон функционирањето на институциите на ЕУ со цел, од моментот на пристапување да бидат исполнети сите услови за целосно преземање на правата и обврските од членството.

Scroll to Top