Александра Данаиловска

Александра Данаиловска е родена во Скопје. Додипломските студии ги завршува на Институтот за безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот факултет,а со постдипломски студии продолжува на Факултетот за општествени науки при Универзитетот во Љубљана, на програмата по Меѓународни односи. Во ЕВРОТИНК работи како проектен координатор на проекти релевантни за унапредување на нивото на транспарентност, отчетност и перформанс на регулаторните тела за медиуми и промовирање на медиумската писменост како основа за зачувување на правото на граѓаните да имаат различни мислења, преку стимулирање на култура на критичко размислување, плурализам и демократски вредности. 

Сподели:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top