ДАЛИ ИМА ДОВОЛНО КОНКУРЕНЦИЈА НА ПАЗАРОТ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Мнозинството испитаници сметаат дека на пазарот на телекомуникациски услуги нема доволно конкуренција. Овие податоци се во согласност со податоците добиени од истото истражување, спроведено од Стелар во февруари 2020 година. Интерактивниот графикон подолу може да се преземеме со притискање на копчето Embed и копирање на скриптата на било која веб страница.

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа