LOADING

Type to search

ОГЛАС ЗА РАБОТА: Позиција: ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР

ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Ние & Јавност Работни програми Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк Соопштенија

ОГЛАС ЗА РАБОТА: Позиција: ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР

Share
Име на проектотСо критичко мислење до граѓани со медиумска писменост – КриТинк 
Проект бр. IPA/2017/393-851
Име на позицијаПроектен координатор
ЛокацијаСкопје, Македонија
Период на траењеJaнуари 2018 – 31 Декември 2020
Обем на работа Полно работно време, 40 часа неделно  

ОПИС НА ПРОЕКТОТ:

Главната цел на проектот е да се промовира медиумската писменост како основа за зачувување на правото на граѓаните да имаат различни мислења, преку стимулирање на култура на критичко размислување, плурализам на мислење и демократски вредности. Со цел да се придонесе за постигнување на севкупните цели, следниве специфични цели ќе бидат остварени во временската рамка на проектот:

 • Да се поттикне култура на критичко размислување преку едукација на пошироката јавност за штетното влијание на манипулациите со медиумите врз демократијата и европските вредности;
 • Да се зголемат капацитетите на граѓанските организации (ГО) и медиумите за решавање на манипулациите со медиумите (вклучително и говор на омраза) преку подобрување на нивото на медиумска писменост преку заедничко вклучување со државните институции;
 • Да се зголеми побарувачката на граѓаните за одговорни медиуми преку јавно образование, промовирање на професионални стандарди и меѓународни практики кои ја штитат слободата на мислење и изразување.

УЛОГА ВО ПРОЕКТОТ:

Проектниот координатор ќе го поддржи проектниот тим одговорен за имплементација на проектот и ќе го поддржи Проектниот менаџер на средбите со клучните странки, партнери, засегнати страни и други организации. Координаторот ќе работи со директен надзор на проектниот менаџер и во секојдневна соработка со персоналот на проектот. Проектниот координатор ќе ги координира истражувачките активности и јавните настани, ќе ја поддржи организацијата на проектот, ќе следи планирање и спроведување на проектите, поддршка на евалуацијата и известување.

ГЛАВНИ ЗАДАЧИ:

 • Во соработка со проектниот менаџер ќе управува со целокупното планирање и проектните активности;
 • Во соработка со Проектниот менаџер ќе управува со секојдневните оперативни аспекти на проектот;
 • Во соработка со Проектниот менаџер ќе управува со персоналот на проектот, како и со распределбата на ресурсите и буџетот;
 • Во соработка со Проектниот менаџер ќе управува со персоналот на проектот, како и со распределбата на ресурсите и буџетот;
 • Во соработка со проектниот менаџер, ќе закаже и олесни состаноци на проектниот тим;
 • Идентификува потребните ресурси и доделува индивидуални одговорности;
 • Предлага и спроведува соодветни процедури за работа;
 • Во соработка со Менаџерот на проектот ќе изврши надзор или спроведување на постапките за набавка на услуги и стоки;
 • Да ја олесни проценката на понудите и да одобри плаќања;
 • Одржување на ефективна комуникација и работни односи со целната група и партнери;
 • Во соработка со Менаџерот на проектот ќе го следи и оценува напредокот на проектот;
 • Во соработка со Менаџерот на проектот, го поддржуваат подготвувањето на извештаите за донаторот и организацијата;
 • Ќе ги координира и следи сите истражувачки активности на проектот;
 • Ќе ја координира и менторира работата на грантистите и ќе ги разгледа нивните привремени и финални наративни извештаи;
 • Заедно со другите членови на проектниот тим ќе бидат вклучени во спроведувањето на обуките за грантистите;
 • Ќе биде надлежен за организирање и координација на сите јавни настани што се однесуваат на проектот;
 • Други активности во согласност со проектниот документ.


ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Универзитетска диплома за завршени студии од области сродни со програмските области на ЕВРОТИНК. Постдипломски и докторски студии ќе се сметаат за предност;
 • Напредно ниво на познавање на англиски јазик (говорење и пишување);
 • Способност за аналитичко и критичко размислување;
 • Личен интегритет.

Заинтересираните лица да достават CV и мотивационо писмо на info@eurothink.mk, најдоцна до 17.02.2020.

Tags:

Leave a Comment