Тркалезна маса: Влијанието на Преспанскиот договор врз комерцијалните имиња, трговските марки и брендовите

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

На 10 декември 2019 год. во просториите на Стопанската комора на Македонија се одржа тркалезна маса за влијанието на Преспанскиот договор врз комерцијалните имиња, трговските марки и брендовите кои го содржат терминот „Македонија“.

Со оглед на спецификите на материјата, во јуни 2019 год. Владата на Р. Северна Македонија именува ко-претседавач и членови на македонската страна од Меѓународната група на експерти која треба да претставува мост помеѓу политичките елити од двете земји на највисоко ниво и деловните заедници. Гостин-говорник на тркалезната маса беше Проф. Д-р. Ѓорѓи Филипов, ко-претседавач групата. На настанот учествуваа и останатите претставници на Меѓународната група, претставници на Министерството за надворешни работи, стопанските комори, граѓански организации и новинари.

На настанот беше истакнато дека разговорите за „имиња за комерцијална намена, трговски марки и заштитните знаци” се разликуваат од разговорите за учебниците, културните наследства и толкувањата на историските настани, што ги спроведуваат други комисии формирани во врска со Договорите со соседна Бугарија и Хеленската Република. Во случајов се работи за права на индустриска сопственост, кои се во суштина права на „приватна сопственост” на правни и физички лица од двете земји. Оттаму е неминовно вклучување на деловните заедници (т.е., стопанските комори) од двете земји како претставници на компаниите за чија приватна сопственост се работи.

Целта на тркалезната маса беше да овозможи поврзување и дијалог меѓу сите засегнати страни, како и да ги оспоби чинителите за поинформирана јавна дискусија за следните чекори при наоѓањето на прифатливи решенија за користење на комерцијалните имиња, трговските марки и брендовите кои го содржат терминот „Македонија“ на меѓународно ниво.

Настанот беше организиран во рамките на проектот „Хармонизација на билатералните односи меѓу Северна Македонија и Грција преку следење на спроведувањето на Преспанскиот договор” (дел од програмата SYMPHONY – Програма за помирување меѓу Северна Македонија и Грција), финансиран од Канадскиот фонд за локални иницијативи, со поддршка од Канадската Амбасада во Белград и имплементиран од страна на ЕВРОТИНК.

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа