LOADING

Type to search

Четврти периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК (мај – август 2019)

Публикации

Четврти периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК (мај – август 2019)

Share

Четврти периодичен мониторинг извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) за периодот мај- август 2019 година, во рамки на проектот „Мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за медиумите – PROformance Watch II“.

Tags:

Leave a Comment