Еврометар – есен 2019 – Висока поддршка за ЕУ но намален оптимизам за брзо членство

јесен

Анкетно истражување Еврометар – есен 2019 – Северна Македонија и ЕУ, очекувања и ставови на граѓаните