LOADING

Type to search

Љупчо Петковски

Луѓе

Љупчо Петковски

Share

Љупчо Петковски е независен консултант со специјализација на истражувања на политики. Љупчо ја водеше канцеларијата на ЕвроТинк oд 2017 до 2019 година. Љупчо е вработен во Стелар Истражувања, нова стартап компанија која се занимава со  истражување на јавното мислење и развој на софтверски решенија за истражувања за светскиот пазар. Моментално Љупчо соработува со тинк тенк организации, меѓународни организации и странски универзитети и работи на 1) врската помеѓу политичкиот радикализам и ендемската корупција, 2) истражувања на наративи за одржлив развој, 3) истражувачки дизајни за истражување на корупцијата на локално ниво, 4) истражувачки дизајни за истражување на вештини за критичко мислење и медиумска писменост кај оопштата популација во Македонија.

Tags:

Leave a Comment