3-2-1 СТАРТ – КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 2014-2018

5614a45c69e389d37e22bf2f

Деветта година по ред Фондацијата отворено општество- Македонија (ФООМ) и ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии подготвуваат компаративна анализа на извештаите на Европската комисија (ЕК) за Република Македонија односно на забелешките и проблемите нотирани од Европската комисија за периодот 2014-2018 година.