ÇKA DO TË NA SJELLË VITI 2018 – Shënimi 1 nga Ditari i anëtarësimit

Hyrje1

“Ditari i anëtarësimit” është një mjet nëpërmjet të cilit ndiqet puna e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, zhvillimi i politikave evropiane, zbatimi i prioriteteve të reformave urgjente dhe dialogu i rregullt politik ndërmjet Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian, apo me fjalë të tjera, procesi i anëtarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ky është dokumenti/produkti i parë nga bashkëpunimi i Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni me Eurothink – Qendrën për strategji evropiane në kuadër të konceptit – Shoqëria civile merr pjesë në krijimin e politikave publike për këtë vit.

Scroll to Top