КОЈ СЕ ПЛАШИ ОД ДОЛГОТ ЛОШ!?

koj se

Триесети извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ.