LOADING

Type to search

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЗНАЕЊЕ И УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Публикации Работни програми

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЗНАЕЊЕ И УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Share

Истражувањето за знаење и учество на граѓанските организации во процесот на реформа на јавната администрација е прво истражување во рамки на проектот Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната админстрација од страна на граѓанските организации. Цел на ова истражување е да го анализира знаењето и вклученоста на граѓанските организации во реформите на јавната администрација во Македонија. За истражувањето е користен таргетиран примерок од 104 граѓански организации, а истражувањето е спроведено со користење на електронски прашалник, во периодот од 20 до 24 февруари 2017 година. Автори на истражувањето се Марија Мирчевска, Моника Божиновска, Диана Близнакова, Горан Лазаров, а уредник е Данче Даниловска-Бајдевска. Проектот Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната админстрација од страна на граѓанските организации е финансиски поддржан од Европската Унија, а го спроведуваат Фондација Отворено општество

Tags:

Leave a Comment