Day: д.м.г

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЗНАЕЊЕ И УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Истражувањето за знаење и учество на граѓанските организации во процесот на реформа на јавната администрација е прво истражување во рамки на проектот Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната админстрација од страна на граѓанските организации. Цел на ова истражување е да го анализира знаењето и вклученоста на граѓанските организации во …

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЗНАЕЊЕ И УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА Read More »

RESEARCH ON KNOWLEDGE AND PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION REFORM PROCESS

The survey on knowledge and participation of civil society organizations in the process of public administration reform is the first survey within the project Civil Alliance for Transparency – CSO Watchdog over the process of public administration reform. The purpose of this research is to analyze the knowledge and involvement of civil society organizations in …

RESEARCH ON KNOWLEDGE AND PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION REFORM PROCESS Read More »