Извештај од анкетно истражување – ЕВРОМЕТАР 2014-2016

Политичката криза, протестите и перципциите на граѓаните за улогата на Европската Унија во Македонија низ бројки.