LOADING

Type to search

НАДМИНУВАЊЕ НА ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА: ПАТОКАЗ ЗА БАЛАНСИРАНИ И СЛОБОДНИ МЕДИУМИ ВО МАКЕДОНИЈА

Публикации Работни програми

НАДМИНУВАЊЕ НА ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА: ПАТОКАЗ ЗА БАЛАНСИРАНИ И СЛОБОДНИ МЕДИУМИ ВО МАКЕДОНИЈА

Share

Атмосферата што ја создаде небалансираното и половичното известување во медиумите води кон назадување на демократијата, при што луѓето не добиваат информации за суштински oпштествени и политички настани. При презентацијата на факти против одреденилица, политички партии или настани, многу често медиумите не ги почитуваат ниту основните правила на новинарството, посебно кога треба да бараат и да добијат мислење од засегнатата страна.

Tags:

Leave a Comment