Годишен извештај 2015 година

ГИ 2015

Согласно статутот и законските обврски Собранието на Македонскиот центар за европско образование го усвои годишниот извештај за 2015 година.