Документ за јавна политика „Нов приод за Македонија: Морковот и стапот за решавање на политичката криза“

9923e3b990cdcc51c0beec6b

Документ за јавна политика кој се фокусира на моменталнaта сосотојба во Македонија, политичката криза, Договорот од Пржино и неговата имплементација, како и да расправа за улогата која ЕУ и меѓународната заедница ја одиграа во преговорите кои може или треба да доведат до Пржино – втор дел.