LOADING

Type to search

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА – ИСКУСТВА ОД ПРЕГОВАРАЧКИОТ ПРОЦЕС ВО ПОГЛАВЈЕТО 8 (ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА)

Публикации

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА – ИСКУСТВА ОД ПРЕГОВАРАЧКИОТ ПРОЦЕС ВО ПОГЛАВЈЕТО 8 (ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА)

Share

Овој информативен документ дава преглед на хрватското искуство на преговарање за поглавјето 8, односно поглавјето посветено на политика на заштита на конкуренција. Документот содржи информации за текот на преговорите, започнувајќи од формирање на преговарачкиот тим и работната група.

Tags:

Leave a Comment