Втора шанса или втора рака

mcet-blue-background-small

На Европскиот совет одржан на 7 и 8 февруари 2013 година постигнат беше договор за Повеќегодишната финансиска рамка на ЕУ (MFF) за периодот 2014-2020, или таканаречената финансиска перспектива за користење на буџетот на ЕУ. Новата финансиска перспектива ја смета политиката за проширување за една од најуспешните политики на ЕУ што довела до мир, стабилност и просперитет во Европа.