LOADING

Type to search

Вин-вин политика: осумнаесетти извештај од следењето на пристапување на Македонија во ЕУ

Процес на пристапување во ЕУ Публикации Следење на процес на интеграции

Вин-вин политика: осумнаесетти извештај од следењето на пристапување на Македонија во ЕУ

Share

На Европскиот совет одржан на 7 и 8 февруари 2013 година беше постигнат договор за таканаречената Повеќегодишна финансиска рамка на Европската унија (ЕУ) или Multiannual Financial Framework (MFF) за периодот 2014-2020. Тоа претставува 7-годишен буџет на ЕУ во кој свое место најде и политиката за проширување. Примената на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) завршува на 31 декември 2013 година и тој треба да се замени со нов инструмент за кој ќе биде донесена нова
регулатива, која ќе влезе во сила на 1 јануари 2014 година.

Целото истражување можете да го преземете на следниов линк.