Европска унија – Учиме право

e99d3b5986f552096e579b0c

Целта на брошурата е да ги запознае средношколците, односно младите луѓе во Република Македонија со основните карактеристики на Европската унија, нејзините институтции, за начинот на носење одлуки во нив, како и за патот на Република Македонија кој треба да го изоди до полноправно членство во Унијата.