LOADING

Type to search

Прекутрупа за Европа: Истражување за користењето на програмите на заедницата во Македонија

Анализа на јавни политики Процес на пристапување во ЕУ Публикации

Прекутрупа за Европа: Истражување за користењето на програмите на заедницата во Македонија

Share

Во процесот на „европеизација“ на општеството, освен добро познатиот Инструмент за претпристапна помош (ИПА), од 2007 година Македонија на располагање ги има и Програмите на Заедницата. Програмите на Заедницата се инструменти за создавање „европска додадена вредност“ во областите каде има потреба за подлабока интеграција (научно-истражувачка дејност и иновации, образование, култура, индустриска политика, социјална политика, итн.).

Документот можете да го преземете на следниов линк.