Заблуди и вистини за Европската унија

8130a100708c8a4a8891da60

Оваа брошура треба да ги разбие заблудите за европските институции, за процесот на пристапување, за заедничките политики, за предностите од пристапувањето и да им обезбеди на граѓаните точни информации и правилно поставување на коцките од сложувалката наречена Европска унија.