LOADING

Type to search

Енергетска ефикасност и ЕУ

Документ за јавна политика Процес на пристапување во ЕУ Публикации

Енергетска ефикасност и ЕУ

Share

Оваа брошура ги презентира информациите за енергетска ефикасност и е наменета за сите учесници на енерегетскиот пазар, вклучувајќи ги и малите и средни претпријатија, општините и граѓаните. Во брошурата има неколку “успешни приказни“, односно се претставени неколку веќе реализирани проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија во ЕУ, кои се погодни за македонската реалност.

Истата можете да ја преземете на следниов линк.