Лисабонскиот договор во 10 графички прикази

b6afc9ece226a595327aaec3

Оваа публикација е објавена под насловот “The Lisbon Treaty – 10 easy-to-read fact sheets” од страна на фондацијата Роберт Шуман од Париз, Франција