Подарокот од Бахус – Вино

5f34d27a98632ea585cbc958

Европската унија како светски лидер во производството, консумацијата, извозот и увозот на вино. Развивање на економски одржлив процес за интегрирано управување со отпадот од винската индустрија: производство на природни производи со особено значење за здравјето и производството на органско ѓубриво.