LOADING

Type to search

Да зборуваме за животната средина

Публикации

Да зборуваме за животната средина

Share

Потребата од заштита на животната средина и од обезбедување на квалитетен живот на граѓаните на ЕУ, обезбедување правилно функционирање на единствениот европски пазар, како и вградување на принципот на одржлив развој во постојното законодавство доведе до засиленасоработка во секторот, а подоцна и до развивање на заедничка еколошка политика. Еколошката политика повеќе не е споредниот колосек, туку се наоѓа на врвот на листата приоритети на сите претседателства на Европската унија.

Tags:

Leave a Comment