Владата треба 24/7 да се посвети на ЕУ агендата

8926cb0f85343602010431f7

Прв извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ