LOADING

Type to search

Кој е во ЕВРОТИНК?

Сите
Канцеларија
Управен одбор
Членови
Димитар Николовски - Извршен директор
Александар Стојановски - Административен раководител и постар истражувач
Ајше Мехмети - Финансиски и административен соработник
Мариглен Демири – истражувач
Фросина Крушкаровска – Проектна асистентка и лице за односи со јавност
Виолета Глигороска – проектна координаторка
Андреј Чочоски - Практикант
Исак Мисини - Практикант
Петрус Теуниц
Иван Стефановски
Наташа Јованова, Претседателка на Управен одбор
Весна Василева
Горан Николоски
Георги Христов
Љупчо Петковски
Димитар Николовски - Извршен директор
Александар Стојановски - Административен раководител и постар истражувач
Ајше Мехмети - Финансиски и административен соработник
Мариглен Демири – истражувач
Фросина Крушкаровска – Проектна асистентка и лице за односи со јавност
Виолета Глигороска – проектна координаторка
Андреј Чочоски - Практикант
Исак Мисини - Практикант
Петрус Теуниц
Наташа Јованова, Претседателка на Управен одбор
Горан Николоски
Љупчо Петковски
Димитар Николовски - Извршен директор
Александар Стојановски - Административен раководител и постар истражувач
Ајше Мехмети - Финансиски и административен соработник
Петрус Теуниц
Иван Стефановски
Наташа Јованова, Претседателка на Управен одбор
Весна Василева
Горан Николоски
Георги Христов
Љупчо Петковски