ЕвроТинк

ЕВРОТИНК е невладина, непрофитна, неполитичка, тинк-тенк организација основана во септември 2002 година.

ЕВРОТИНК го поддржува пристапувањето на Македонија во ЕУ и европеизацијата на општеството преку професионална обука и советување, развој на јавни политики засновани на докази, регионална соработка и застапување за промени.

Почнувајки од 2007 година, ЕВРОТИНК го смени својот фокус од институт за обука во тинк-тенк организација со надеж дека ќе го намали очигледниот недостиг на експертиза во земјата во полето на креирање јавни политики засновани на докази кои се во линија со политиките на ЕУ.

ЕВРОТИНК го следи процесот на пристапување и работи на четири програми.

 

Времеплов на развојот на ЕвроТинк во минатите 20 години.

January 1, 2014

My Heading 1

I am timeline card content. You can change me anytime. Click here to edit this text.
January 1, 2014

January 1, 2015

My Heading 2

I am timeline card content. You can change me anytime. Click here to edit this text.
January 1, 2015

January 1, 2016

My Heading 3

I am timeline card content. You can change me anytime. Click here to edit this text.
January 1, 2016

January 1, 2017

My Heading 4

I am timeline card content. You can change me anytime. Click here to edit this text.
January 1, 2017

January 1, 2018

My Heading 5

I am timeline card content. You can change me anytime. Click here to edit this text.
January 1, 2018

January 1, 2018

My Heading 5

I am timeline card content. You can change me anytime. Click here to edit this text.
January 1, 2018