Студии на политики и брифови

Ветувања, ветувања

Најмоќната политичка алатка која гарантира стабилност и безбедност на земјите/регионите и спречува конфликти е проширувањето на ЕУ. На сегашниот процес на проширување му недостига политичка волја и држави-членки кои ќе лобираат. Дебатата за заморот на проширувањето наспроти заморот на пристапувањето ја прави ЕУ да изгледа како Бермудскиот триаголник – колку повеќе ѝ се приближувате, толку …

Ветувања, ветувања Read More »

Милиметар поблизу до преговори

Овој информативен документ, (Insight Paper) нема да препорачува решенија за профилот на главниот македонски преговарач, ниту пак ќе застапува концепт за улогата на Собранието, или модел на граѓанско инволвирање во преговорите за пристапување во членство во Европската Унија. Идејата на документот, како што вели и неговото име, е да ги информира граѓаните и да помогне …

Милиметар поблизу до преговори Read More »

Следејќи го лидерот: Петар Пан или реалност

Овој документ аргументира дека Македонија и` припаѓа на Европската унија – не само географски, туку и политички. Државите-членки на ЕУ не смеат да ги заборават ветувањата дадени на државите од Западен Балкан, ниту нивниот витален интерес за долготрајна стабилност на регионот, и покрај фрагментираните интереси на некои држави-членки на ЕУ (Средна и Источна Европа е …

Следејќи го лидерот: Петар Пан или реалност Read More »