LOADING

Type to search

Студии на политики и брифови

Овој модул е наменет за обука на адвокати и млади правници-практичари. Модулот и програмата за обука треба на учесниците да...
Овој документ има за цел да придонесе кон водечките принципи за поддршката на граѓанското општество во земјите од проширувањето во...
Сосема свесни за неумесноста на процентното изразување на исполнетоста на зададените репери, Македонскиот центар за европско образование се впушти во...
Главното прашање со кое се занимава оваа студија е следново: Дали постои начин за подобрување на практиките со кои клучните...
Овој информативен документ дава преглед на хрватското искуство на преговарање за поглавјето 8, односно поглавјето посветено на политика на заштита...
ИПА-проектите опфатени во оваа брошура произлегуваат од финансиската рамка на ЕУ за периодот 2007-2013, а средствата се наменети за трите...
На Европскиот совет одржан на 7 и 8 февруари 2013 година постигнат беше договор за Повеќегодишната финансиска рамка на ЕУ...
Овој бриф за применета политика се фокусира на петте причини зошто на Македонија треба да и се даде зелено светло...
Оваа брошура треба да им обезбеди на граѓаните основни информации за програмите за Заедницата и за нивното значење и да...