Социолошка анализа на односите меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија

Автор: проф. д-р Татјана Стојаноска Иванова, Институт за социологија, Филозофски факултет, Универзитет „св. Кирил и Методиј”-Скопје Социолошкиот дискурс за односите меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија се однесува на повеќе аспекти, вклучувајќи ги образованието, културата, економија, туризам, спорт,  политика и други општествени сфери,  и истиот ги опфаќа конекциите и интеракцијата меѓу поединци, групи и …

Социолошка анализа на односите меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија Read More »