организиран криминал

Завршна конференција: „Некоординирани институции во борбата против нелегалната сеча на шумите“

                                                                  Некоординирани институции во борбата против нелегалната сеча на шумите Завршна конференција: „Истоштени шуми – мапирање на организиран криминал во форма на бесправна …

Завршна конференција: „Некоординирани институции во борбата против нелегалната сеча на шумите“ Read More »

Истоштени шуми – мапирање на криминал во форма на бесправна сеча

Истражувањето од 2020 година со наслов: „Пустошење на нашата иднина: форми/модели на организиран криминал во бесправната сеча во Република Северна Македонија“, објавено од страна на Евротинк, укажа на итноста и на значајноста од преземање мерки против појавата на бесправна, инаку позната и како нелегална сеча. Во теоријата, интегрирана како дел од корпусот што го дефинира еколошкиот криминал, во поширокото дефинирање …

Истоштени шуми – мапирање на криминал во форма на бесправна сеча Read More »