Луѓе

Студентска посета на Евротинк од Hamburg School of Business administration

Центарот за Европски стратегии-Евротинк, имаше особено задоволство да биде домаќин на група студенти од Германија, предводени од професорот Торстен Келер, HSBA Hamburg School of Business Administration. Тимот на Евротинк, Драган Поповски, Фросина Крушкаровска и Ајше Мехмети, ги преставија досегашните проекти како и евроинтеграциските процеси за кои учесниците имаа особен интерес.

Димитар Николовски – Извршен директор

Димитар Николовски e извршен директор на Евротинк – Центар за европски стратегии.Претходно работел како постојан истражувач при Институтот за напредни студи во Кисег, Унгарија. Тој е исто така докторанд на Високата школа за општествени истражувања при Полската академија на науките во Варшава, Полска, каде ги истражува односите помеѓу популизмот и граѓанското општество во Југоисточна Европа. …

Димитар Николовски – Извршен директор Read More »

Александар Стојановски – Административен раководител и постар истражувач

Александар Стојановски работи како административен раководител и постар истражувач при Евротинк – Центар за европски стратегии – Скопје. Александар е докторанд на Факултетот за Безбедност на Универзитетот “Св. Климент Охридски”. Студирал меѓународно кривично право и криминологија на Кралскиот Универзитет во Гронинген, Холандија (постдипломски студии). Александар е алумнист на катедрите за меѓународни односи и политички науки од …

Александар Стојановски – Административен раководител и постар истражувач Read More »

Ајше Мехмети – Финансиски и административен соработник

Ајше Мехмети работи како финансиски и административен соработник во ЕВРОТИНК. Претходно работеше како практикантка, преведувачка и проектна асистентка во ЕвроТинк, а била и наставник по англиски јазик во О.У. “Братство” и приватната школа “Challenge”. Студирала Економски науки на Универзитетот за Туризам и Менаџмент во Скопје. Моментално следи магистерски студии по политики на Институтот за општествени и …

Ајше Мехмети – Финансиски и административен соработник Read More »

Мариглен Демири – истражувач

Мариглен Демири, е истражувач во Евротинк од јули 2021 година. Дипломирал филозофија во 2015 година на Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и магистрирал Современи филозофски правци во 2019 година на истиот Институт. Работел како проектен координатор и истражувач во Институтот за европски политики – Скопје (ЕПИ) …

Мариглен Демири – истражувач Read More »

Фросина Крушкаровска-Проектна асистентка, односи со јавност

Фросина Крушкаровска е проектна асистентка и лице за односи со јавноство Евротинк – Центар за европски стратегии. Моментално следи магистерски студиипо политики на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје. Дипломиралана катедрaтаза Општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ и накатедрата за Менаџмент при Економскиотфакултет во Скопје. Претходно работела како уредница и …

Фросина Крушкаровска-Проектна асистентка, односи со јавност Read More »

Драган Поповски – Проектен асистент

Драган Поповски работи како проектен асистент во Евротинк– Центар за европски стратегии – Скопје. Драган своите студии по социологија ги завршил на Филозофскиот факултет во Скопје,на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”. Во 2013 година ги завшрил постдипломските европски студии, насока политички систем и безбедност. Во неговото работно портфолио видливо е 13 годишно искуство во различни …

Драган Поповски – Проектен асистент Read More »

Жарко Божинов – асистент за комуникации

Жарко Божинов е асистент за комуникации во Евротинк- Центар за европски стратегии. Тој е дипломиран политиколог по меѓународни односи на Факултетот за општествени науки при Универзитетот во Љубљана. Дополнително, Жарко студира за магистер по Европски студии исто на Факултетот за општествени науки во Љубљана. Неговите интереси се во полето на надворешни политики, ЕУ и модерни …

Жарко Божинов – асистент за комуникации Read More »

Ања Диздаревиќ – практикантка

Ања Диздаревиќ е практикантка во Евротинк- Центар за европски стратегии од април 2022. Таа е дипломиран политолог на Правниот Факултет „Јустинијан Први” при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “во Скопје. Ања моментално следи  магистерски студии на истиот факултет од областа на меѓународните односи, европски интеграции и дипломатија.

Миа Ботинова Димитрова – практикантка

Миа Ботинова- Димитрова е практикантка во Евротинк – Центар за европски стратегии од мај 2022 година. Има дипломирано на Правниот факултет “Јустинијан Први” на катедрата за политички студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“во Скопје. Моментално следи магистерски студии по Меѓународни односи, европски интеграции и дипломатија на Правниот факултет „Јустинијан Први “. Таа е исто …

Миа Ботинова Димитрова – практикантка Read More »