Водич

ШТО СЕ ПРЕГОВАРА?

Процесот на преговори вклучува усвојување на темелните принципи и вредности на ЕУ во функционирањето на државата, усогласување со европското законодавство и прилагодување на функционирањето на националните институциите кон функционирањето на институциите на ЕУ со цел, од моментот на пристапување да бидат исполнети сите услови за целосно преземање на правата и обврските од членството. http://www.eu.inf.mk/wp-content/uploads/2020/04/video1_2.mp4http://www.eu.inf.mk/wp-content/uploads/2020/04/video2_2-1.mp4

Scroll to Top