Без категорија

Application Request – Grants for CSOs within the CriThink project

The project “Critical thinking for mediawise citizens – CriThink” announces: Call for support of local civil society organizationsDeadline for submission: July 15, 2019. The project “Critical Thinking for mediawise citizens – CriThink” implemented by the Metamorphosis Foundation in partnership with EUROTHINK, and supported by the European Union, announces this application request to provide support for …

Application Request – Grants for CSOs within the CriThink project Read More »

ПОВИК ЗА ТРЕНИНГ НА НОВИНАРИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ОДНОС НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Основна цел на интервенцијата е да придонесе кон подигнување на свеста на јавноста во поглед на ЕУ пристапувањето на земјата и кои се придобивките од тоа. Главна цел на обуката за медиуми е да се зајакне капацитетот на медиумите во Република Северна Македонија во однос на процесот на ЕУ интеграциите, и да се потенцира значењето …

ПОВИК ЗА ТРЕНИНГ НА НОВИНАРИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ОДНОС НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Read More »

First periodic report on AVMS and AEC

Eurothink – Center for European Strategies, NVO Infocenter, Transparency Macedonia and the Helsinki Committee for Human Rights, presents the first periodic monitoring report on the work of the Agency for Audio and Audiovisual Media Services (AVMS) and the Agency for Electronic Communications in AEC within the project “Monitoring the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of …

First periodic report on AVMS and AEC Read More »

Scroll to Top