Kristina Angelevska

Мариглен Демири – истражувач

Мариглен Демири, е истражувач во Евротинк од јули 2021 година. Дипломирал филозофија во 2015 година на Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и магистрирал Современи филозофски правци во 2019 година на истиот Институт. Работел како проектен координатор и истражувач во Институтот за европски политики – Скопје (ЕПИ) …

Мариглен Демири – истражувач Read More »

Kristina Angelevska – Project assistant/ Communications Specialist

 Kristina Angelevska is a project assistant and communications specialist at Eurothink – Center for European Strategies since July 2021. She holds a BA in English Language and Literature from the Faculty of Philology, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje. She has most recently completed a program for young leaders in foreign and security policy …

Kristina Angelevska – Project assistant/ Communications Specialist Read More »

Кристина Ангелевска – проектна асистентка/односи со јавност

Кристина Ангелевска е проектна асистентка за истражување и комуникации во Евротинк од јули, 2021 година. Неодамна беше дел од програма за млади лидери во областа на надворешна политика и безбедност во Женевскиот Центар за безбедносни политики и е учесничка на обуката за мир и безбедност на ОБСЕ и Организација на Обединети Нации – сектор за …

Кристина Ангелевска – проектна асистентка/односи со јавност Read More »

Мила Георгиевска – истражувач

Мила Георгиевска работи како истражувач во Евротинк – Центар за европски стратегии. Мила има завршено додипломски студии по право при  Универзитетот Тилбург и постдипломски студии по меѓународно право при Универзитетот Амстердам во Холандија. Мила претходно работела во Minority Group Rights во Лондон како и во Обединетите Нации (ОН) во Женева како правничка за заштита на човековите …

Мила Георгиевска – истражувач Read More »

Recommendations for improving parliamentary oversight

The Parliamentary oversight of the intelligence and security services plays a pivotal role in monitoring the work of the intelligence and security sector services in North Macedonia. The Parliamentary oversight is directly implemented through its assigned working bodies as well as through plenary sessions of the Assembly. However, the system for parliamentary oversight is an …

Recommendations for improving parliamentary oversight Read More »

Инфографик- препораки за подобрување на работата на парламентарниот надзор

Парламентарниот надзор на безбедносните и разузнавачки служби игра клучна улога во контролирање на работатата на безбедносните и разузнавачки служби во Северна Македонија. Сепак, системот за парламентарен надзор претставува правен и институционален лавиринт. Една од главните причини за оваа препрека e неефикасната и неефективна распределба на надзорот на безбедносните и разузнавачки служби меѓу три комисии, бидејќи …

Инфографик- препораки за подобрување на работата на парламентарниот надзор Read More »

Инфографик – Совет за граѓански надзор врз безбедносните и разузнавачки служби

Советот за Граѓански Надзор (СГН) на Северна Македонија, е хибридно тело, наменето да обезбеди демократски надзор за следење на комуникациите на безбедносните и разузнавачки служби.Ова новосоздадено тело, е инспирирано од хрватскиот модел на граѓански надзор на безбедносните служби и се состои од претставници на граѓански организации и експерти назначени од Парламентот. Речиси две години по …

Инфографик – Совет за граѓански надзор врз безбедносните и разузнавачки служби Read More »

Dimitar Nikolovski- Executive Director

Dimitar Nikolovski is the Executive Director of the Center for European Strategies-Eurothink. Before joining Eurothink, he worked as a researcher at the Institute of Advanced Studies in Kőszeg, Hungary. He is enrolled in a PhD program at the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland with a research focus on populism and civic society in South-Eastern Europe. He holds a BA in political science from …

Dimitar Nikolovski- Executive Director Read More »