Kristina Angelevska

Јавен повик за ангажирање на компанија за видео запис

Барање за понуди за ангажирање на компанија за видео снимање и пост-продукција Датум на објава: 30.11.2021 Краен рок за аплицирање: до 07.12.2021г. 17:00 часот Центарот за европски стратегии – ЕВРОТИНК во рамките на проектот насловен: „Вертикално спротивставување на нелегална сеча во Северна Македонија“ кој се спроведува во соработка со Канадскиот фонд за локални иницијативи преку Амбасадата на …

Јавен повик за ангажирање на компанија за видео запис Read More »

Interview with Dimitar Nikolovski – Executive Director of Eurothink – Center for European Strategies

In an interview conducted with Meta News Agency , Dimitar Nikolovski – Executive Director of Eurothink – Center for European Strategies, spoke about the consequences of the devastating fires ravaging all over the country in the last couple of months as well as the outcomes of illegal logging as an additional problem towards climate change. The findings presented …

Interview with Dimitar Nikolovski – Executive Director of Eurothink – Center for European Strategies Read More »

Интервју со Димитар Николовски – Извршен Директор на Евротинк – Центар за Европски Стратегии: Во странство потпишуваме договори, на терен уништувањето на шумите продолжува

Проследете го интервјуто со Димитар Николовски – Извршен Директор на Евротинк – Центар за Европски Стратегии, во кое зборува за последиците од катастрофалните пожари кои ја зафатија земјата изминатата година, како и нелегалната сеча, која претставува голем проблем и дополнително придонесува за климатските промени. Интервјуто е спроведено од страна на новинската агенција мета.мк и може …

Интервју со Димитар Николовски – Извршен Директор на Евротинк – Центар за Европски Стратегии: Во странство потпишуваме договори, на терен уништувањето на шумите продолжува Read More »

The controversy of ‘more (economic) freedom’ – Can liberalisation in North Macedonia cause more problems than benefits?

Can liberalization initiatives cause more benefits or damage? Why is the controversy of more economic freedom important? Read more about it in the latest policy brief: “The controversy of more (economic) freedom-Can liberalization in North Macedonia cause more problems than benefits?” authored by Dimitar Nikolovski – Executive Director at Eurothink – Center for European Strategies and Aleksandar Stojanovski – Senior Researcher at Eurothink – …

The controversy of ‘more (economic) freedom’ – Can liberalisation in North Macedonia cause more problems than benefits? Read More »

Expert Report: Recommendations of the Senior Experts Group on systemic Rule of Law issues relating to the communications interception revealed in Spring 2015

The expert report and recommendations  on systemic Rule of Law issues and communication interception is published for research and archival purposes only.  Here is a list of urgent reform priorities to be fulfilled by North Macedonia in the fields of rule of law and fundamental rights, de-politicization of the public administration, freedom of expression and …

Expert Report: Recommendations of the Senior Experts Group on systemic Rule of Law issues relating to the communications interception revealed in Spring 2015 Read More »

Експертски извештај: Препораки од експертската група за спроведување на итни реформски приоритети во областа на владеење на правото

Ивештајот на експертската група од 2015 година со препораки за спроведување на итни реформски приоритети во областа на владеење на правото, е објавен за истражувачки и архивски цели.  

„Справување со заканите против шумите: Институционални капацитети“

На 7 октомври, 2021г. Центарот за Европски Стратегии- Евротинк – Скопје ја организираше јавната дискусија насловена “Справување со заканите против шумите: Институционални капацитети“. Оваа дискусија беше почетен настан во рамките на проектот „Вертикално спротивставување на нелегална сеча во Северна Македонија“ кој се спроведува од јули 2021г. Проектот е финансиски поддржан од страна на Канадскиот фонд …

„Справување со заканите против шумите: Институционални капацитети“ Read More »

“Combatting Forest Threats: Institutional Capacities”

On October 7, 2021 Eurothink – Centre for European Strategies organized a public discussion entitled: Combatting Forest threats: Institutional capacities. The discussion was part of the project: ” Bottom-Up Opposition to Illegal Logging in North Macedonia” that is currently being implemented with the support of the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) through Embassy of …

“Combatting Forest Threats: Institutional Capacities” Read More »

Национален дијалог за отпорност во Република Северна Македонија и тркалезна маса- На иста страна: „Зајакнување на соработката меѓу граѓанскиот сектор и Владата на Република Северна Македонија со цел зголемување на отпорноста против организираниот криминал“

На 22ри септември, претставници на Евротинк – Центар за  Европски Стратегии учествуваа во национален дијалог за отпорност во Република Северна Македонија во организација на Глобалната Иницијатива против транснационален организиран криминал.  На настанот присуствуваа претставници од граѓанскиот сектор од земјава со цел да се промовира колективно дејствување, меѓугранична соработка  како и да се даде можност за споделување искуства, информации и взаемна …

Национален дијалог за отпорност во Република Северна Македонија и тркалезна маса- На иста страна: „Зајакнување на соработката меѓу граѓанскиот сектор и Владата на Република Северна Македонија со цел зголемување на отпорноста против организираниот криминал“ Read More »