Frosina Krushkarovska

Perceptimet dhe qëndrimet e qytetarëve të republikës së maqedonisë së veriut për punën e policisë

Edhe këtë vit qytetarët kanë besimin më të lartë në Ushtrinë (39%). Institucionet fetare janë në vendin e dytë me 32%, menjëherë pas tyre policia me 21%, etj. Qytetarët këtë vit kanë besimin më të ulët në prokurori (7%) dhe gjyqësor (6%). Dominon mendimi negativ për luftën kundër korrupsionit në institucionet shtetërore në vend gjegjësisht 71% e të …

Perceptimet dhe qëndrimet e qytetarëve të republikës së maqedonisë së veriut për punën e policisë Read More »

Euroentuziazmi në rënie të lirë: Hulumtimi anketues “Evrometar” dhjetor 2022

Anketa e realizuar ka treguar se, sa i përket perceptimit të situatës me vlerat themelore shoqërore, 61% e të anketuarve besojnë se nuk ka demokraci. Pakënaqësia e madhe e përgjithshme reflektohet edhe nëpërmjet opinionit të qytetarëve për drejtimin e shtetit, ku 72% besojnë se Maqedonia e Veriut po lëviz në drejtim të gabuar.  Pavarësisht skepticizmit në rritje për …

Euroentuziazmi në rënie të lirë: Hulumtimi anketues “Evrometar” dhjetor 2022 Read More »

Евротинк кафе дебатa: „Улогата на граѓанското општество во односите меѓу Севeрна Македонија и Бугарија”

На 12 мај 2023 година, Евротинк – Центарот за европски стратегии го одржаа почетниот јавен настан Евротинк кафе дебата, насловена: „Улогата на граѓанското општество во односите помеѓу Севeрна Македонија и Бугарија”. Овој настан е дел од проектот: „ Поврзување на граѓанските општества: Северна Македонија и Бугарија”. Проектот е поддржан од Чешката амбасада во Скопје. Настанот …

Евротинк кафе дебатa: „Улогата на граѓанското општество во односите меѓу Севeрна Македонија и Бугарија” Read More »

Пријави се за работилницата за млади Рок Турс

Ако имаш помеѓу 14 и 19 години и на 18. 05. 2023 планираш да бидеш во Скопје, Сараево или во Подгорица, пријави се за РокТурс (RockTours)  работилницата. Ќе дознаеш повеќе за историјата и значењето на рок музиката во твојата држава, ќе поразговараме за најголемите рок изведувачи во нашите простори и на крај ќе избереш локација …

Пријави се за работилницата за млади Рок Турс Read More »

Perceptions and Attitudes of the Citizens of the Republic of North Macedonia about the Work of the Police

And this year, the citizens have the highest confidence in the Army (39%). Religious institutions are in second place with 32%, right after them is the police with 21%, etc. Citizens have the least confidence this year in the Prosecutor’s Office (7%) and in the judiciary (6%). The negative opinion about the fight against corruption in the state …

Perceptions and Attitudes of the Citizens of the Republic of North Macedonia about the Work of the Police Read More »

Euro-Enthusiasm in Free Fall – EUROMETER December 2022

The survey conducted showed that in terms of the public perception of the situation with the fundamental social values, a high 61 % of respondents believe that there is no democracy. The great general dissatisfaction is reflected through the opinion of the citizens about the direction of developments in the state, with 72 % who believe that North …

Euro-Enthusiasm in Free Fall – EUROMETER December 2022 Read More »

Trainings on youth activism held in Butel municipality

Eurotink within the project “Butel municipality open for youth” on March 27 and 28, the events were held in the premises of the Butel municipality, held trainings on youth policies. The participants of the trainings had the opportunity to acquire the basic idea of youth policies and their creation, in the interest of youth representation. …

Trainings on youth activism held in Butel municipality Read More »

Eurothink is starting the implementation of the project Media for the EU – Civil Society Program for the participation of media in North Macedonia’s EU membership negotiation

The project Media 4 EU – Civil Society Program for the participation of media in North Macedonia’s EU membership negotiation is implemented by Eurothink – Center for European Strategies in partnership with ALDA and BIRS in the period from 01.03.2023 to 28.02.2026 with support from the European Union. The main goal of the project is to …

Eurothink is starting the implementation of the project Media for the EU – Civil Society Program for the participation of media in North Macedonia’s EU membership negotiation Read More »

Eurothink participated at the 11th session of the Local Prevention Council in Strumica

Eurothink attended the 11th Session of the Local Prevention Council of the Municipality of Strumica, which was held on February 22, 2023. The visit was part of the established cooperation with the aim of providing support for improving the work of the LPC of the municipality of Strumica. Earlier this year, Eurothink signed a Memorandum …

Eurothink participated at the 11th session of the Local Prevention Council in Strumica Read More »

Евротинк присуствуваше на 11-та Седница на лoкалниот совет за превенција во Општина Струмица

Евротинк – Центар за европски стратегии присуствуваше на 11-та Седница на Локалниот совет за превенција во Општина Струмица, кој се одржа на 22 февруари 2023 г. во Домот на АРМ во Струмица. Посетата беше дел од воспоставената соработка со цел обезбедување поддршка за подобрување на работата на ЛСП на општина Струмица. Порано годинава Евротинк потпиша …

Евротинк присуствуваше на 11-та Седница на лoкалниот совет за превенција во Општина Струмица Read More »