LOADING

Type to search

MK/ALB Тема на Школата: Евроинтегративните процеси низ призма на новата методологија Школата за европски политики е традиционална активност на Евротинк...
Këshillat Lokale për Parandalim (KLP) paraqesin mjet kryesor në zinxhirin e mekanizmave për menaxhimin efektiv të problemeve dhe sfidave lokale...
Инфографикот е изработен во рамки на проектот „Подобрување на отчетноста и на транспарентноста на полицијата во Република Северна Македонија 2022-2024“....
Евротинк подготви препораки за подобрен цивилен надзор над разузнувањето и безбедносниот сектор. Истите се прикажани во инфографикот подолу.
Евротинк бара нов член на тимот, со позиција проектен асистент / односи со јавност. Повеќе детали подолу.  Име на проектот...
„Насочување на управувањето и реформите во безбедносниот сектор како дел од новата методологија за пристапување во ЕУ“ Резиме: • Новиот кластерски пристап кон процесот...
Потребата од независен демократски надзор врз работата на безбедносно-разузнавачките служби е condition sine qua non во едно демократско општество, какво...