Одржана првата седница на Локален совет за превенција во општина Гостивар

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

На 16 јуни се одржа првата седница на Локален совет за превенција во општина Гостивар.

На седницата се разговараше за сообраќајот за време на престојот на иселениците во татковината, за заштита од пожари во текот на летниот период и други прашања од интерес на безбедноста на граѓаните во општината.

Преку проектот „Со локални совети за превенција кон подобра соработка“ Евротинк во соработка со општините има за цел да го унапреди партиципативното донесување одлуки во полицијата, по пат на зајакнување на функционалноста на локалните совети за превенција (ЛСП).

Проектот е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Скопје, преку програмата за „Мали демократски грантови”.

 

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа