Анкетно истражување ЕВРОМЕТАР 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

ЕВРОМЕТАР е истражување преку кое ЕВРОТИНК традиционално го испитува мислењето на граѓаните за прашања поврзани со евроинтеграциите и довербата на граѓаните во државните институции. Истражувањето е спроведено од страна на агенцијата Брима од 12 декември до 27 декември 2022 година на репрезентативен примерок од 1006 испитаници.

Истражувањето ги разгледува следниве прашања: 

▪ Какви се ставовите на граѓаните за демократијата во Република Северна Македонија?

▪ Какви се ставовите на граѓаните за  Европската Унија?

▪ Какви се ставовите на граѓаните за меѓународната позиција на Република Северна Македонија?

▪ Колкава е довербата на граѓаните во работата на одредени институции и организации?

▪ Какви се ставовите на граѓаните за работењето на полицијата во Република Северна Македонија?

Истражувањето е реализирано во рамки на проектот: „Подобрување на транспарентноста и отчетноста на полицијата во Република Северна Македонија“ имплементиран од Евротинк – Центар за европски стратегии и финансиски поддржан од Националниот Фонд за Демократија од САД.

 

Наодите од истражувањето преземете ги овде: 

ЕВРОМЕТАР 2022

Визијата на ЕвроТинк

Визијата на ЕвроТинк е Република Северна Македонија да биде развиено, демократско и либерално општество, кое се темели врз начелата на правда, еднаквост, слобода и благосостојба. Процесот на пристапување на Републиката кон ЕУ го гледаме како најдобриот инструмент за остварување на оваа визија.

Поврзани содржини

Ние на Facebook

Некои од нашите видеа