LOADING

Type to search

Анализ на македоно-българските отношения

Блог Демистифицирање на (не) соседските односи на патот кон ЕУ: Случајот на Северна Македонија и Бугарија Демистифицирање на (не) соседските односи на патот кон ЕУ: Случајот на Северна Македонија и Бугарија ЕУ за граѓаните, активно граѓанство и јавен интерес Коментари и Анализи Ние & Јавност Работни програми Регионална интеграција

Анализ на македоно-българските отношения

Share

Aвтор: проф. д-р Марян Гюровски, Философски факултет, Университет „Св. Кирил и Методий“ – Скопие

Когато става дума за сигурността и стабилността между Република Северна Македония и Република България, наистина няма място за открити въпроси. Сътрудничеството в областта на сигурността се развива, двете страни са гаранти за мира и стабилността в региона и в тази нова реалност можем да видим голямата картина, която ясно показва, че без интеграция не можем да имаме просперитет нито поотделно, нито като регион.

Отговорността относно решаването на всички въпроси е поета от министерствата на външните работи на двете страни. Започването на преговори с Европейския съюз, доколкото е в интерес на Северна Македония, е еднакво в интерес и на България, и на региона, и на Европейския съюз, защото тази стъпка ще означава потвърждение на процеса на разширяване, потвърждение на ценностите, които Съюзът представлява и гаранция за сигурността на държавите-членки на Съюза в условията на война на европейска земя.

Войната в Украйна сериозно ни предупреждава, че не трябва да отлагаме интеграцията на държави, които са потвърдили, че споделят европейски ценности като мир, международно право и прогрес и че единството, тоест обединението около тези ценности е най-добрият ефективен отговор на противоположни тенденции.

Сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната между Република Северна Македония и Република България не страда на фона на обтегнатите отношения между двете страни.

Сътрудничеството между нашите две страни, като пълноправни членки на НАТО протича безупречно. Като съюзнически и съседни държави, които си помагат взаимно за укрепване на отбранителната си мощ и сигурност, но и важни държави от южния фланг на НАТО, които са гаранти за отбранителната мощ и сигурността на региона.

През 2022 г. бе подписан План за двустранно сътрудничество между Република Северна Македония и Република България, който включва 10 дейности, 7 в България и 3 в Северна Македония.

Ключът към успешното сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и пълната оперативна съвместимост на двете съюзнически армии е съвместното обучение, съвместните упражнения, близкият контакт между войниците и развиването на приятелства. Така двете страни ще бъдат сигурни, че могат да работят заедно като едно в интерес на двете страни и в интерес на сигурността на региона.

Северна Македония в НАТО означава засилена сигурност и стабилност не само за нашата страна, но и за България, която има държава-съюзник на западната си граница, и за целия регион. Отговорът на тази нова реалност, в която живее континента е интеграцията и обединението и затова смятам, че се налага полагане на всички усилия и от двете страни, и от двете държави за разтоварване на процесът, основан на европейските ценности и принципи, които всички уважаваме и живеем. Единствено един интегриран регион може да гарантира по-добър живот за всички граждани.

Въпреки всичко, което се случва, македонският и българският народ са два близки и приятелски народа и ще си останат такива. Задачата на политиците е да не допускат вражда между народите и влошаване на отношенията.

По-често трябва да си припомняме моментите, когато сме си помагали, за нещата, които ни свързват и които ни сближават. Малко е трудно да се обясни на хората, че всички членки на ЕС подкрепят започването на преговори за членство на Северна Македония в ЕС, а Република България, страната, която казва, че най-повече желае да бъдем член на ЕС наложи вето на началото на преговорите.

Двете правителства и двете страни трябва да направят всичко възможно да обсъждат честно и прагматично всички възникнали въпроси. Блокадите не помагат за подобряване на отношенията и затова считам, че започването на преговори и подкрепата на България ще бъде силен импулс и печат на добросъседството.

ЕС е построен върху принципите на равнопоставеност на всички членове, на респектиране на самобитната им история и култура. Това е Съюз, в който многообразието и свободата на мисълта се празнуват. ЕС е гаранция за мирно разрешаване на всички спорове и за влизане на всички страни членки в общо пространство, в което се засилва икономическото сътрудничество, развива се демокрацията и насърчава се взаимното разбирателство. Даже има институции, които решават нерешените въпроси в духа на европейските ценности и принципи. И затова е важно като държава да сме част от ЕС. За Северна Македония членството в ЕС представлява стратегически интерес. Членството ни в ЕС няма да бъде заплаха за ничии национални интереси. Напротив, ще бъдем заедно в едно по-голямо семейство.              В Република Северна Македония съществуват български военни гробища в битолското село Цапари и в Ново село близо Струмица, които се поддържат, пазят и посещават при определени поводи. Също така, има паметници на български войници на няколко места, като в Кавадарци и на други места, за които се полагат грижи да бъдат запазени и защитени. Република Северна Македония не позволява оскверняването на ничии гробища и в случай на подобни прояви, те биват строго осъждани и наказани.

Правителството на Република Северна Македония винаги настоява за спазване на най-високите норми и стандарти при поддръжката на гробища и паметници от Първата и Втората световна война на територията на Северна Македония.

Конституцията на Северна Македония гарантира правата на всички граждани, независимо от тяхната етническа, религиозна или друга принадлежност. И в Програмата си, Министерският Съвет застъпва становището че всички граждани имат равни шансове за личностно и професионално развитие. Това е ценност, с която се откроява Република Северна Македония – решимостта относно зачитане на етническата принадлежност, уникалността, както и културата на всеки гражданин на страната ни.

Република Северна Македония е единствената държава в Европа с министерство, чрез което се насърчават правата на етническите общности посредством различните програми, които Правителството е приело в рамките на Бюджета.

В тези моменти, както никога преди, необходимо е лидерство и вземане на правилни решения и от двете страни, понеже само така заедно можем да постигнем желаното. А това е обединена Европа, съюз на всички страни, които споделят европейските ценности и Балканите в ЕС. Обратният вариант – отлагането, само укрепва онези партии и центрове, които имат интерес Балканите да останат изолирани завинаги.

Северна Македония както никоя друга страна заслужава пълното провеждане на преговорите, и посланията, които получаваме от европейските представители, потвърждават това. Членството на страната в Съюза е в интерес на самия ЕС и на фона на последните развития, съвсем е ясно измерението на значението за сигурността на европейското разширение за региона. Войната в Украйна показа по най-трагичния начин, че европейската ни интеграция се превръща във въпрос на сигурността и само положителна стъпка в тази посока ще допринесе за общата безопасност и сигурност на целия европейски континент.

Ето защо, Република Северна Македония и България са насочени към укрепване на сътрудничеството между двете страни. Позицията на Правителството на Република Северна Македония е, че решение с България е възможно само ако това решение е основано на европейските ценности, на принципите за запазване на достойнството на гражданите на двете страни и взаимното уважение на политиците и институциите и гражданите на двете страни.

This analysis is part of the project: „Demystifying the (un) neighborly relations on the path to the EU: The case of North Macedonia and Bulgaria“, through the Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI).The content of the publication is the sole responsibility of EUROTINK-Centre for European Strategies and can in no way be considered to reflect the views of the Canadian Embassy in Belgrade and the Canadian Fund for Local Initiatives.

Tags:

Leave a Comment